Luokittelematon

Käräjäoikeuden välituomio Itellan mainosjakelusta perjantaina

23.05.2011, savenmaa

Perjantaina on klo 14 jälkeen kaikkien nähtävänä Helsingin käräjäoikeuden välituomio jutussa Savenmaa Ky/Itella Oyj. Katso tästä!

Oikeudessa on toteen näytetty:
– Itellan mainosjakelun talousmäärät liialiset
– Itella ei jakanut kaikkia Saven Toriautojen mainoksia
– Itella ei ilmoittanut ettei jaa kaikkia Saven Toriautojen mainoksia
– Savenmaa maksoi Itellan kaikki mainosjakelut – nekin joita Itella ei jakanut (vuosina 1997-2007 Savenmaa maksoi Itellan mainosjakelusta yhteensä n. 6 milj. euroa)


2 vastausta

 1. Hannu Pihlajamaa sanoo:

  Itella OyJ on vastannut 20.4.2012 Hovioikeudelle,Savenmaan sinne jättämään valitukseen:
  Vastaajan mielestä kanne on perusteeton,koska oikeudenkäynnin aikana on selvinnyt,että kantajan tekemien virheiden vuoksi kantaja on toimittanut liikaa mainoksia Postin jaettavaksi?
  Itella valittaa,että näitä liikoja mainoksia on jouduttu kuljettamaan aina jakelutoimipaikalle saakka?
  Tästä on Itellan taholta huomattu vasta nyt heille aiheutuneen kuluja.työtä ja vaivaa,joka Savenmaan on vielä nyt heidän mielestään korvattava?
  Vaikka Savenmaa Ky on maksanut jokaisesta Postin roskiin heitetystä mainoksesta,ei Itella myönnä laskuttaneensa tekemättömästä jakelutyöstä?
  Postipalvelu-Unionin ja Itellan kesken on sovittu jakajille maksettavista jakelupalkkioista.Palkkiot ovat olleet parhaimiillaan sentin jokaisesta jaetusta mainoksesta…
  PAU:n jäseniltä palkitsemista on tervehditty tyydytyksellä!
  Itella on toimittanut Hovioikeudelle selvityksen mainosten kulusta jakelunsa aikana.
  Selvitystä vaaditaan pidettäväksi salassa?
  Julkisuudessa on ,eri sanomalehtien artikkelein käsitelty, postinjakajien roskiin heittämien mainosten suuria määriä.
  Vastauksissaan oikeudelle Itella lähtee siitä vaatimuksesta,että heidän ei tarvitse missään vaiheessa ilmoittaa Savenmaalle niistä mainoksista,mitä jätetään jakamatta.
  Heidän mileestään he saavat periä kaikista ylimääräisistä lehdistä täyden jakelumaksun,ellei Savenmaa itse saa otettua selvää,jaetaanko mainoksia ,tahi ei?
  Itellan todistajat ovat kuitenkin käräjäoikeudessa kertoneet itse tienneensä vuosien ajan,että Savenmaan mainoksia ei kaikkia jaeta,vaan niitä heitetään roskiin ja laskutetaan ?
  Savenmaan mielestä,olkoon virheet kenen tekemiä tahansa,niistä olisi pitänyt ilmoittaa,eikä antaa vuodesta toiseen jatkua, laskuttamalla tekemättömästä työstä.
  Itellan halu väistää vastuuta,tuntuu erikoiselta siinäkin mielessä,koska Itellan Hallintoneuvostossa istuu Suomen Lehtiyhtymän omistaja Eero Lehti.
  Lehti.jos kukaan tietää,mitä ylimääräisten mainosten maksattaminen yrityksille voi pahimmassa tapauksessa merkitä.
  Lehti omistaa tosin sen kirjapainon,jossa Savenmaan toriautomainokset painettiin.
  Hyötyihän Eero Lehtikin välillisesti itsekin,painojensa omistajana niistäkin,mitkä painettiin, mutta jotka menivät suoraan jätepaperikeräykseen?

 2. Hannu Pihlajamaa sanoo:

  Vuonna 2007 alkanut oikeuskäsittely on vasta Hovioikeusvaiheessa.
  Verkkokauppamme Tiedotteet-kohdasta löytyy ote Hovioikeudelle jätetystä valitusasiakirjasta.

  Yksikään tiedotusväline ei kuitenkaan ole tarkemmin seurannut jutun käsittelyä oikeudessa, huolimatta asian suuresta merkityksestä Itellan mainosjakelua käyttäville yrityksille!

  Riidatonta on jo oikeuskäsittelyn tässä vaiheessa se, että Itella on laskuttanut tekemättömästä työstä.
  Ryhtymättä korjaamaan käytäntöjään, Itella harjoittaa edelleen ykkösosoitteettomien mainosten jakelua, vaikka siellä ei osata kaikkia vastaan otettuja jakaa, mutta osataan kyllä laskuttaa yhden kappaleen tarkkuudella!

  Vuodesta 2000 lähtien olen vaatinut silloiselta Postilta (nyk. Itella OYJ) tarkkoja tietoja jakeluun menevistä talousmääristä.
  Käytössäni oli jokaviikkoisessa, Saven toriautojen mainosjakeluihin tehtäviin postituksiin vanhentuneet talousmäärät sekä jakelutoimipaikkatiedot, jotka olivat muuttuneet.

  Postista ei annettu, vaatimuksistani huolimatta ajantasaisia tietoja.
  Vasta vuonna 2006 sain tietää, että jakelutoimipaikat ovat jättäneet sivukyliä kokonaan jakamatta ja heittäneet suuret määrät niille tarkoitettuja mainoksia jätepaperien keräysastioihin.

  Asioita ryhdyttiin selvittämään välittömästi vuoden 2006 tammikuun 25.päivänää, saatuamme ensimmäisen kerran yhden Postin edustajan kautta tiedon; menettelyä on jatkunut varoittamatta jo vuosien ajan.

  Vasta oikeudenkäynnin aikana Itellan omat todistajat selvittivät, että Savenmaankin olisi kuulunut saada, jakelua tilatessaan, jokaiselle jakelukerralle voimassa olevat, viimeisimmät talousmäärä- ja jakelutoimipaikkatiedot.
  Olin vuosikausia joutunut käyttämään paikkaansa pitämättömiä, vanhentuneita ohjaustietoja ilman, että yksikään Postin työntekijä olisi edes varoittanut niissä olevista virheistä!

  Olin maaliskuussa 2006 eduskuntavaalien alla yhteydessä myös Suomen Lehtiyhtymän omistajaan, Eero Lehteen, että hän vaatisi myös Postin johtoa selvittämään, miten tämä voi olla mahdollista?
  Huolimatta siitä, että Lehden oma kirjapaino painoi tuolloin kaikki ne kymmenet miljoonat Saventoriautomainokset, saaden jatkuvasti hyötyä niistäkin painosmääristä, mitkä Itellan jakajat heittävät roskiin, ei Lehti antanut minkäänlaista apua, tahi vaatinut ketään selvittämään jakajien menettelyä.

  Eero Lehti haetutti velkomuskanteella Savenmaalta loppuja painolaskujaan.
  Savenmaa Ky jätti vastakanteen samaan oikeuteen, pitäen Eero Lehden yhtiöitä osasyyllisenä kärsimiinsä vahinkoihin.
  Suomen Lehtiyhtymän tarjotessa sovintoa, maksaessaan osan, noin 50 000 euroa, korvauksena emme enää uskaltaneet vähäisillä voimillamme jatkaa käräjöintiä.
  Lehtiyhtymä oli jättänyt meidät yksin selvittämään oikeudessa valtionyhtiön menettelyä.
  Suomen lehtiyhtymällä ja Itella Oy:llä oli keskinäinen sopimus Saventorilehtien jakeluista.
  Kansanedustaja Eero Lehti (kok.) oli myöhemmin Itellan Hallintoneuvoston puheenjohtajana.

  Olen kirjoittanut, saamatta keneltäkään vastausta, PAU:n puheenjohtaja Esa Vilkunalle sekä SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalaiselle, Itellan pääjohtaja Jukka Alholle, sekä Itellan Hallintoneuvoston puheenjohtaja Eero Lehdelle;
  olen kysynyt mm., että miten on mahdollista, että Itellassa osataan kaikki mainokset laskuttaa, mutta niitä ei osata jakaa?

  Valtionyhtiössä annetaan työn tilaajien maksaa vuosikausia, tietämättä, että maksetaan määristä, jotka menevät suoraan roskiin!
  Jakajillekin maksetaan jopa yksi sentti jaetuista kappaleista, kuten on hyvin tiedossa.
  Ei voi olla mitenkään ymmärrettävissä, jos hekin saavat palkkioita roskiin heitetyistä mainoksista, joista yritykset ovat maksaneet täyden jakelumaksun!

  Oikeudessa Itellan omat todistajat olivat kaikki esimiesasemassa olevia henkilöitä.
  Kaikki todistajat olivat olleet hyvin selvillä, että Savenmaan mainoksia jätettiin vuosikausien ajan jakamatta, koska niissä on ollut heidän mielestään puutteelliset jakelutiedot, virheelliset merkinnät, väärät jakelutoimipaikat, niitä on toimitettu jakeluun liian myöhään, jne.
  Todistajat eivät kuitenkaan voineet osoittaa keskeyttäneensä vuosikausia jatkunutta vahingontekoa, ilmoittamalla niistä suoraan Suomen Lehtiyhtymälle tai Savenmaalle?

  Vuodesta 2001-2002 lähtien Saventoriautojen mainoslehdet toimitettiin Suomen Lehtiyhtymän omistamasta kirjapainosta.
  Vuodesta 2004 lähtien myöskin jakelumaksut Itellaan kiersivät Suomen Lehtiyhtymän kautta.
  Eero Lehden yhtiöt ja Itella olivat sopineet, että Savenmaa maksaa laskut Postille Suomen Lehtiyhtymän kautta.
  Savenmaan ja Lehtiyhtymän välillä oli sopimus.

  Itella syyttää tässä kesken olevassa oikeudenkäynnissä edelleen, että sen Hallintoneuvoston puheenjohtaja Eero Lehden omistama kirjapainotalo ei osaa toimittaa painamiaan mainoksia siten, että Itellan jakajat osaavat ne jakaa oikein.
  Jakeluiden puutteellisuuksista ja epäkohdista on kyllä informoitu laajasti; molempien yhtymien pääjohtajillekin suoraan?

  Itella ja Suomen Lehtiyhtymä Oy ovat kyllä osanneet aikki laskuttaa; jakelupalkkiot ja painolaskut, miljoonia euroja, sentin tarkkuudella Savenmaalta!

  Postipalvelu-Unionin jäsentenkin edunvalvonta on myös erittäin tuloksekasta, Itellan työntekijöidenkin saadessa osansa lisäpalkkioina yritysten maksamista jakelumaksuista.

  Itellan ja Suomen lehtiyhtymän mielestä kaikki on ollut ainoastaan Savenmaan omaa syytä; Itellassa ja Lehtiyhtymässä ei ole sen vuoksi osattu jakaa mainoksia!

  Mainosten jakelu on Itella keskeisiä tehtäviä.
  Itella on ykkösosoitteettomien määräpäiväjakeluissa monopoliasemassa, vaikka toisin väittää!

  Mainosten painaminen ja jakeluun toimittaminen on Suomen Lehtiyhtymän päätoimiala.

  Molempien yhtiöiden pääjohtajat istuvat samoissa kokouksissa?

  Vuosia jatkuneet virheet halutaan oikeudessa osoittaa asiakkaan syyksi!
  Asiakkaalla, Savenmaalla ei ollut mitään mahdollisuutta tietää em. syitä, koska niistä ei sille kerrottu!

  Olisiko herrojen pääjohtajien ja puheenjohtajien syytä valvoa alaistensa toimintaa tarkemmin?

  Ainakin vielä niin kauan, kuin minussa ja Savenmaa Ky:ssä voimia jäljellä on, tämä oikeustaistelu jatkuu…

  Nivalassa 19.3.2012
  Hannu Pihlajamaa
  Savenmaa KY

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *