Arkisto joulukuu 2014

Luokittelematon

Pienten ilmaisjakelulehtien kannattaa seurata Posti Groupin ja Savenmaan välistä oikeudenkäyntiä..

30.12.2014, savenmaa

Itella Oyj:n nimi muuttui  1.1.2015 Posti Group Oyj:ksi. Pieniä ,Posti Group Oyj:n  jakelupalvelua käyttäviä paikallis- ja ilmaisjakelulehtiä  on harkinnut   siirtyä suurten painotalojen ja lehtiyhtiöiden  kautta Postin asiakkaaksi? Teidän kannattaa nyt  lukea,mitä  kirjoitti 16. päivänä joulukuuta 2014  Helsingin Hovioikeudelle, Posti Group Oyj:n asianajaja, OTL   Jyrki Siivola : ”Asiassa on riidatonta, ettei Savenmaa Ky ole ollut sopimussuhteessa …

Luokittelematon

Saamme kohta Hovioikeudesta kuulla,mihin Itellan kiistäminen nyt perustuu?

25.12.2014, savenmaa

Lakimies Peter Karlsson on jo vuonna 2006 varannut Itella Postille oikeuden vaatia vahingonkorvauksia Savenmaalta. Vahingon korvausvaatimus perustuisi Savenmaan tekemiin useisiin sopimusrikkomuksiin? Lakimies Peter Karlsson on pahasti myöhässä vaatimustensa esittämisessä,koska hänen tiedossaan olevat sopimusrikkomukset ovat tapahtuneet lähes kymmenen vuotta sitten? On tosin mahdollista,että että lakimies Karlsson on lukenut kirjeensä uudelleen ja tullut toisiin ajatuksiin? Itellan lakimies …

Luokittelematon

Postin ilmoittamien talousmäärien raju muutos ei johdu muuttoliikkeestä ?

23.12.2014, savenmaa

Itella Postin esittämistä vääristä väitteistä julkisuudessa ja oikeudessa… Johtaja Pavlos Ylinen 20.02.2008: ITELLAN TAVOITTENA LUOTETTAVA MAINOSJAKELU ”..päivitämme jakelupisteiden lukumäärän kaksi kertaa vuodessa.Päivityksissä huomioidaan talouksien ja yritysten muutot,uudisrakentaminen,sekä mainoskieltojen määrät.” Itellan Atergetissa ei ole päivityksiä.milloin sen tiedot on muutettu . Olemme oikeudenkäynnin aikana selvittäneet,että Atargetin talouksien lukumäärät voivat olla vuoden, jopa kahdenkin vuoden ajan samat? Kun …

Luokittelematon

ITELLA EI SAA PERIÄ SAVENMAALTA KULUJA – HOVI KESKEYTTI PERINNÄN !

19.12.2014, savenmaa

Helsingin hovioikeus kielsi Itella Oyj:ltä oikeudenkäyntikulujensa perinnän tässä vaiheessa Savenmaa Ky:ltä. Itellan oikeudenkäynkulut olivat 296.852,66 euroa ilman arvonlisäveroa. Hovioikeuden päätöksen 16.12.2014 taustalla on Savenmaa Ky:n valitus hovioikeudelle Itella Oyj:n moitittavasta käyttäytymisestä Savenmaa Ky:n mainosjakelussa. Valitukseen sisältyi oikeudenkäymiskulujen perinnän keskeyttämispyyntö, jota Itella Oyj vastusti kirjeellään 16.12.2014 asiassa aikaisemmin jo esittämillään perusteilla, jotka eivät nyt tehonneet. Hovioikeuden …

Luokittelematon

Onko mainosjakeluasiakas Itella Postille vihollinen…

18.12.2014, savenmaa

…jolle ei anneta käyttöön niitä tarkkoja talousmääriä,jotka ovat postinjakajien tiedossa? Onko Itella Postin jakelureittien muutokset niin arkaluontoista,Postin ”sisäistä” tietoa,että niitä ei voi antaa jalutoimipaikkakohtaiseen kimputukseen,vaikka muutokset niissä ovat jatkuvia? Ainoastaan sodassa,vihollisuuksien vallitessa,halutaan vastapuolelle mahdollisimman paljon vahinkoa sitenkin,että sille ei koskaan ilmoiteta,mitä virheitä sille tulee. Sodan aikanahan vihollisen virheet pidetään omana tietona,antamatta sille pientäkään vihjettä,että vastapuoli …

Luokittelematon

Itella Postin lain- ja sopimustulkinnat omalakisia

16.12.2014, savenmaa

Itellan lakimiehille piti Hovioikeuden opettaa,kuka on heidän asiakas? Savenmaan toriautomainoksia oli jatkuvasti Postissa kateissa ja jakamatta. Itellan lakimies Peter Karlsson ja asiakkuuspäällikkö Jari Kukkonen ilmoittivat röyhkeästi,että Savenmaa ei ole Itella Postin asiakas,eikä Itella Posti vastaa Savenmaan tekemiin reklamaatioihin,eikä selvityspyyntöihin? Herrojen lähettämät kirjeet ovat luettavissa osoitteessa www.savenmaa.fi>Savenmaa tiedottaa>Savenmaa/Itella. Savenmaa tilasi yhtäjaksoisesti viikoittain,vuodesta 1993 vuoteen 2007 jakelut …

Luokittelematon

”Jos mainoksia jää usein jakamatta,menee siitä asiakkaalle ilmoitus..”

14.12.2014, savenmaa

..Vakuuttaa Itella Viestinvälityksen johtaja Pavlos Ylinen 15.1.2008 Viitasaaren Sanomat lehdelle. Saman vuoden tammikuussa oli Keski-Pohjanmaa lehtikin haastatellut johtaja Ylistä:”Itellassa ei ole saatavana palvelua,jonka mukaan jakamatta jääneistä mainoslehdistä ilmoitetaan asiakkaille… -Jatkossa haluamme olla tarjoamassa tämän palvelun,,sillä se on juuri se lisäpalvelu,jota ehdottomasti tarvitaan”,sanoo Ylinen KP lehdelle. Ei ole ko palvelusta kuulunut vieläkään mitään,mutta ei taida olla …

Luokittelematon

A Target on edelleen virheellistä tietoa Itella Postin jakamista talousmääristä

14.12.2014, savenmaa

Kortesjärven Itella Postinjakelun lähtöpaikalle on saatu uusi paperinkeräyskontti,johon mahtuu 7-8 kuutiota mainoksia ja lehtiä. Edelliset  vain 600 litran jäteastiat vaativatkin  usein tyhjentämistä . Tosin tämä uusi keräyspaperikonttikin oli kattoon asti täyttymässä 13.11. lauantai aamuna? Vähittäiskaupan kustannusten noustessa ja myyntien pienentyessä,olisi järkevämpi lähettää Kortesjärvenkin jakeluun  muutama kymmenen taloutta ilman lehtiä,kuin kerätä niitä tonnikaupalla jätepaperiin? ItellaPosti laskuttaa jakelusta vastaanotettujen …

Luokittelematon

Itellan mainosjakelu juristien sopimustulkinnat sekavia ja ristiriitaisia

10.12.2014, savenmaa

Itellan,Suomen Postin lakimies Peter Karlsson on kirjeellään 22.2.2007 selväsanaisesti ilmoittanut,että Savenmaa Ky ei ole Itellan asiakas,eikä Itella ota vastaan Savenmaan yhteydenottoja,uhaten jatkotoimenpiteillä,ellei Savenmaa lopeta tekemiensä tiedusteluitten,reklamaatioitten,selvityspyyntöjen vaatimista jakeluistaan? Vaikka Itella ei näin ollen pitänyt Savenmaata asiakkaanaan,laittoi se kuitenkin kaksi lakimiestä Helsingin käräjäoikeudelle selostamaan sopimusehtojaan asiakkaalleen,siis Savenmaalle kuuluvia velvollisuuksia? Lakimiehet Jyrki Siivola ja Peter Karlsson ovat …

Luokittelematon

Johtivatko Itellan juristit,Jyrki Siivola ja Peter Karlsson oikeutta harhaan?

09.12.2014, savenmaa

Itella-Postin lakimiehet Jyrki Siivola ja Peter Karlsson ovat selvittäneet mainoksia lähettävän asiakkaan vastuita Helsingin käräjäoikeudelle: Asiakas siis vastaa,että lähetysmäärät vastaavat Postin jakelumääriä,kimppulaput on täytetty oikein,jakeluiden ohjaustiedot ovat oikein,lähetykset saapuvat ajallaan jakelutoimipaikkaan,jnen,jnen… Näin tietenkin on . Mutta: Savenmaa vaati monta kertaa Postin edustajilta vastausta,miksi toriautojen mainoksia jätettiin toistuvasti jakamatta? Selvyyttä jakelun puutteista ei saatu,eikä syitä kerrottu,miksi …

Luokittelematon

Itellan lakimies Peter Karlsssonin mukaan Suomen Suoramainonta tekee samoin,kuin Itella:Rahat pois ja mainokset roskiin?

06.12.2014, savenmaa

Savenmaa Ky kanteessa ja Itellan mainoslehtien jakamisessa on kysymys siitä että Itella Oyj on toistuvasti ja yhä uudelleen rikkonut sekä TKSL:n säännöksiä, omia sopimuksiaan ja käytäntöjään sekä alan yleistä käytäntöä Savenmaan vahingoksi tietäen menettelyllään aiheuttavansa vahinkoa asiakkaalleen,Savenmaa Ky:lle . Itellan tekemiä rikkomisia Saventoriautojen mainosjakelussa on ajanjaksolla 19.7.2004 – 30.06.2007 useita satoja ja yksittäisille kotitalouksille jaettavien …

Luokittelematon

Itellan tahallinen välinpitämättömyys mainosjakelussa on tullut kalliiksi Suomen yrittäjille…

05.12.2014, savenmaa

Itellan piittaamattomuus ja leväperäisyys osoitteettomien lehtien ja mainosten jakelussa törkeää tahallisuuttako? Savenmaa ei ole ainoa Itellan asiakas,jolle ei vastauksia ja selvityksiä hävitetyistä mainoksista postinjakajilta saatu. Vuoden 2005 huhtikuussa oli Riihimäen kirjapainolta laitettu Itella jakoon 76185 kpl Saventoriauton mainosta. Toriautoja on ollut 16 kpl maanantaista asti eri paikkakunnilla, ympäri Suomen odottamassa asiakkaita. Mainosten jako oli tilattu …

Luokittelematon

Itellan mainostuhontaa ei käsitellä sopimusrikkomuksena,koska mainosjakeluun sovelletaan Tiekuljetussopimuslakia?

04.12.2014, savenmaa

Savenmaan pyynnöstä,Vappuna 2007 antoi Jokilaaksojen Poliisilaitos meille virka-apua,kun tyhjennettiin Nivalan Postin takapihoilla olevat jätepaperiastiat. Roskiin syydetyt lehdet tilastoitiin ja valokuvattiin,sekä tallennettiin osoitteeseen www.savenmaa.fi>savenmaa tiedottaa>Savenmaa/Itella. Puhelinsoitollaan Poliisipäällikkö Petri Oulasmaa ilmoitti Harjuripojalle,että Poliisi ei lähde tutkimaan : Sopimusrikkomus kannetta pitää ajaa oikeudessa,eikä rikostutkintana Poliisin toimesta,kuten neuvon ymmärsimme. Nivalan Postin jäteastiat olivat täynnä muitten,kuin Savenmaan sinne toimittamia lehtiä …

Luokittelematon

Itellan mainosjakelun laskutusperuste on edelleen epäselvä?

03.12.2014, savenmaa

Ao keskustelu on käräjäoikeuden nauhalta,jossa Savenmaan asianaja Heikki Kukkonen kyselee todistajana kuultavalta, Itellan lakimieheltä,Peter Karlssonilta.. Savenmaan asianajaja: ”Onko teillä tietoa siitä, millä lailla on laskutettu?Jos Posti ilmoittaa ne lukumäärät, tarkoittaako se, kun äsken puhuttiin noista ylimääräisistä kappaleista, tarkoittaako se ylimääräinen kappale sitä, että ne ovat Postin ilmoittamien lukumäärien ylimenevät kappaleet?” Peter Karlsson: ”Siis me laskutamme …