Arkisto marraskuu 2014

Luokittelematon

Itellan mainosjakeluun sovelletaan Tiekuljetussopimuslakia.Noudattiko Itella lakia?

30.11.2014, savenmaa

Itella Postin johtaja Anu Punolan mielestä kirjeiden jakelu on Postissa Postipalvelulain mukaisella tasolla. Itella Posti on vuosittain, parhaimmillaan jakanut 700-800 miljoonaa osoitteetonta mainosta,sekä ilmaisjakelulehteä. Mainosjakelupalvelua jokaiselle taloudelle koko valtakunnan alueella,ei voi kukaan muu tarjota ,kuin ainoastaan Itella. Itella jakaa osoitteettomat mainokset osoitteellisen perusjakeluverkkonsa kautta. Helsingin Hovioikeuden päätös ja tuomio Nro 1226,joka on annettu 19.4.2013 vahvistaa,että …

Luokittelematon

Itellan sopimusehtojen laillisuus tarkastellaan nyt Hovissa

23.11.2014, savenmaa

Helsingin käräjäoikeus ei havainnut Itellan sopimusehtojen ja Tiekuljetussopimuslain välillä olevia ristiriitoja? Kiila ryhmä,joka muodostuu juristeista ja meistä ”maallikkolakimiehistä” on osoittanut Hovioikeudelle useita ristiriitaisuuksia käräjätuomari Pirjo Peura-Vasaman antamasta tuomiosta. Helsingin Käräjäoikeuden tuomioon jätettiin paksu valitusnippu 21.11.2004,viime perjantaina. Vaikka Oikeuden Puheenjohtaja totesikin juridiikan ja käytännön elämän olevan usein ristiriidassa keskenään,olisi Harjuripojan torikauppiasjuridiikallakin osattu ottaa huomioon Hovioikeudesta saatu …

Luokittelematon

Itella ei ota vastuuta mainosjakelusta,eikä sillä ole velvollisuuksia ???

16.11.2014, savenmaa

Savenmaa toinen valitus on valmistumassa Helsingin Hovioikeuteen. Itellan mainosjakelusta Savenmaan kanssa syntynyttä riitaa Käräjäoikeus on Helsingissä käsitellyt kahdeksatta vuotta. Kysymykset on edelleen auki: MIKÄ ON ITELLAN VASTUU MAINOSRAHDIN KUJETTAJANA JA MAINOSTEN JAKAJANA TIEKULJETUSSOPIMUSLAIN MUKAAN? Voiko Itella rahdinkuljettajana/mainosten jakajana vedota Yleisiin Sopimusehtoihinsa siten,että sille ei syntynyt velvollisuuksia Savenmaata kohtaan? Harjuripojan mielestä Itellalla on ollut myöskin velvollisuuksia. …