Arkisto helmikuu 2013

Luokittelematon

Oikeudenkäynti on Suomessa julkista,Itellan mainosjakelua käsitellään Hovissa…

13.02.2013, savenmaa

Helsingin Hovioikeus pyysi 22.1.2013 kantajaa vastaamaan muutamaan kannetta koskevaan kysymykseen. Harjuripojan asianajajalta on pyydetty vastaus mennyt Oikeuteen tänään. Vastaus on hyvin lyhyt,voidaan julkaista ja sen sisältö on tässä: LAUSUMA 13.2.2013 Valituskirjelmässämme esitetyt vaatimukset ovat kokonaisuudessaan edelleen voimassa ja muilta osin hovioikeuden laatima yhteenveto on hovioikeuden laatimana oikea, kun sitä verrataan hovioikeuden lausumapyynnön 23.1.2013 mukaiseen laajuuteen. …

Luokittelematon

Itella salasi kantajalta,Savenmaalta tiedossaan olevat törkeät virheet jakelun laskutuksissa ja jakelun ohjaustiedoissa.

11.02.2013, savenmaa

Vastaaja on päinvastaisista väitteistään huolimatta toiminut kokonaisuudessaan törkeän huolimattomasti ,sekä kaikkien voimassa olevien lakien,asetusten ja säädösten ,sekä yleisen oikeustajun ja –käytännön vastaisesti,jättämällä ilmoittamatta,että ei jaa kaikkia niitä kantajan mainoksia,jotka on ilmoitettu , kantajan kahta viikkoa etukäteen antamien,vastaajan itse vaatimien , jakelun ennakkotiedoissa olevien kappalemäärien mukaisesti määräpäivänä,jakelutoimipaikoittain. Kuten käräjäoikeudessa on todistettu,vaati kantaja vastaajalta uusia,ajan tasalla olevia …

Luokittelematon

Yksityinen ammatinharjoittaja ei aina saa edes vapaalla jalalla tulla oikeuteen vastaamaan tekemisistään!

11.02.2013, savenmaa

Käräjäoikeuden tulkinta on aukollinen ja epäjohdonmukainen: TKSL;n ja sopimuksen törkeän huolimattomaan,tahalliseen rikkomiseen ei liity mitenkään,vaikka jakamattomat on vielä kaiken lisäksi laskutettu? Vastaajan ja käräjäoikeuden mielestä tuommoinen vastaajan toiminta perustuu tehtyihin sopimuksiin ,sopimustulkintoihin. Oikeus ei edes ole ottanut kantaa,onko ne sopimusehdot kohtuuttomia,lakien vastaisia? Harjuripojan mielestä epäselvät ja lakien vastaiset sopimustulkinnat on tulkittava tekstin laatineen omaksi vahingoksi? …